Ústředny.cz

Česká verzeEnglish version
Akce "Stará za novou" - sleva až 25%
e-mail: info@ustredny.cz | Mapa serveru |

Víte co je...

...USB?
(Universal serial bus) - univerzální sériové rozhraní, používané pro připojení různých zařízení k PC. USB rozhraní obsahuje naprostá většina moderních PC.
Další pojmy

Novinky e-mailem


Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Anketa

Používáte ve firmě hlasovou poštu?

Ukázat výsledky

Všestranné a jednoduché rozšíření

Rozšiřující karty Panasonic představují nesmírně jednoduché a přitom velice pružné rozšíření systému se  3 vnějšími linkami a 8 pobočkami na systém se 6 vnějšími linkami a až 24 pobočkami podle toho, jak postupně porostou vaše nároky. Není třeba žádného programování a žádných technických úprav.

Inteligentní obsluha hovorů

Pseudoprovolba DISA s hlášením*

 • efektivnější obsluha příchozích hovorů
 • volající mají i po úředních hodinách přístup k požadované pobočce
 • snížení zátěže spojovatelky

DISA

Tato funkce umožňuje účastníkům na vnějších linkách volat libovolnou pobočku provolbou bez účasti spojovatelky. Volající může volat přímo požadovanou pobočku, skupinu poboček** nebo jinou vnější linku. Po instalaci rozšiřující karty OGM (automatické úvodní hlášení) uslyší volající úvodní hlášení. Spojovatelka nebo správce systému mohou nahrát dvě různá úvodní hlášení DISA. Jedno z nich může být použito pro denní režim a druhé pro noční režim, případně je lze použít nezávisle pro různé vnější linky. Jestliže systém v rámci přímé provolby (DISA) přijme faxový hovor, byde automaticky spojen na vyčleněnou faxovou pobočku. Faxové hovory lze přijímat v denním i nočním režimu bez nutnosti zásahu spojovatelky a bez speciální faxové linky.

* Vyžaduje instalaci rozšiřující karty.
** Všechny telefony ve skupině budou vyzvánět současně a umožní tak každému příslušníkovi skupiny přijmout příchozí hovor.

Jednotná distribuce hovorů (UCD) s hlášením*

 • zvyšuje image firmy
 • nepromeškáte důležité obchodní hovory
 • snížení zátěže spojovatelky

UCD

Tato funkce je zvláště výhodná pro rychlou a účinnou obsluhu mnoha příchozích hovorů, které jsou jednotně rozdělovány do skupiny poboček. Pokud jsou všechny pobočky ve skupině obsazené, systém přehraje volajícímu příslušné hlášení*, takže funguje jako spojovatelka. Funkci UCD lze výhodně uplatnit ve společnostech s velkým objemem příchozích hovorů, ale i tam, kde hovory přijímá pouze jedna osoba (řazení hovorů do fronty).

* Vyžaduje instalaci rozšiřující karty

Přesměrování hovorů
(když je obsazeno/když neodpovídá/následuj mne/na vnější linku)

 • nepromeškáte důležité obchodní hovory

Přesměrování hovorů

Příchozí vnější i vnitřní nebo přepojení hovory na vaší pobočku mohou být v době vaší nepřítomnosti v kanceláři přesměrovány jinam. Hovory lze směrovat na předvolené číslo, jako je schránka hlasové pošty, jiná pobočka nebo na jiné číslo na vnější lince. Díky tomu budete lépe dosažitelní a efektivita vaší práce se zvýší. Funkce "Následuj mne" umožňuje dálkově nastavit přesměrování hovorů z jiné pobočky (např. z jednací síně), takže nepromeškáte žádný hovor, ani když jste mimo svojí kancelář.

Identifikace volajícího*

 • zjištění volejícího
 • lepší obsluha hovorů

Systém je kompaktibilní s funkcí identifikace volajícího, která volanému umožňuje zjistit na displeji analogového systémového telefonu (APT) informace o volajícím. Displej telefonu umožňuje přístup k číslům pěti** posledních hovorů. Díky tomu lze snadno volat zpět na tato zaznamenaná čísla.

* Vyžaduje instalaci rozšiřující karty
** Spojovatelka nebo správce systému má k dispozici identifikaci volajícího pro posledních 20 hovorů. Informace o dostupnosti funkce identifikace volajícího ve vaší oblasti si vyžádejte od místní telefonní společnosti.

Efektivní obsluha hovorů

Efektivní obsluha hovorů

Režimy den/noc/oběd
Systém je vybaven možností změny reřimu den/noc/oběd, což umožňuje měnit v průběhu dne jeho funkci. Tak můžete například stanovit, které pobočky budou vyzváněním hlásit příchozí hovory po pracovní době a ze kterých nebudou v noci povoleny odchozí hovory.

Dveřní telefon/Otevírač dveří
K sytému je možno připojit až 4 dveřní telefony. Když návštěvník stiskne tlačítko dveřního telefonu, začne předvolená pobočka vyzvánět a může s návštěvníkem hovořit. Dveřní telefon je možno volat z libovolné pobočky a tuto funkci lze rovněž použít pro monitorování místnosti. Systém umožňuje připojení až 4 otevíračů dveří.

Tísňové volání
V systému lze přiřadit až 5 čísel, která potlačují funkci omezení hovorů a slouží k tísňovému volání policie, hasičů, záchranky atd.

Konference pěti účastníků
Tato funkce umožňuje hovořit až pěti účastníkům současně. Konference se mohou zúčastnit až dva účastníci na vnějších linkách.

Monitorování místnosti
Analogový systémový telefon nebo dveřní telefon lze použít pro monitorování místnosti. Funkce je vhodná například pro sledování dětského nebo pro účely zabezpečení.

Skupina poboček
Systém podporuje až 8 skupin poboček, ve kterých lze aktivivat následující funkce:
Převzetí hovorů ve skupině: Kterýkoli člen ve skupině poboček může přijmout hovor určený jinému členovi téže skupiny.
Skupinový paging: Každý člen určité skupiny poboček může hlasem upozornit člena jiné skupiny.
Hledání volné pobočky ve slupině, skupinové vyzvánění DISA nebo slupina UCD jsou zvláštními slupinami poboček.

Volba druhu vyzvánění
Pro různé typy příchozích hovorl je možno zvolit odlišné druhy vyzvánění a rozlišit tak například vnější a vnitřní příchozí hovory, volání dveřního telefonu, případně soukromé a služební hovory.

Výzva volanému*
Když je volaná pobočka obsazená nebo když neodpovídá, umožňuje tato funkce upozornit volaného účastníka na to, že jej někdo volal. Stisknutím tlačítka MESSAGE na systémovém telefonu potom může volaný automaticky zavolat zpět tomu účastníkovi, který mu zanechal výzvu.

* Pouze analogové systémové telefony

Stálý přehled o poplatcích za telefon

Přehled aktivity poboček
(SMDR - podrobný přehled hovorů pobočky)
Systém umožňuje zaznamenávat a později vytisknout informace o hovorech jako je datum, čas, číslo pobočky, volané číslo, délka hovoru atd. Informace SMDR poskytují přehled o meziměstských hovorech, využití systému a o aktivitě jednotlivých účastníků.

Zadávání kódu účtu
(volitelně/povinně/s potlačením omezení hovorů)

Kód účtu je možno použít pro identifikaci vnějších odchozích hovorů pro účely účtování. Hovory uskutečněné se zadáním ID kódu lze vytisknout v přehledu SMDR. Ověřování kódu účtu je vhodné pro kontrolu nákladů za telefon, protože každý meziměstský hovor vyžaduje zadání platného ID kódu účastníka, kterým se dočasně potlačí funkce omezení hovorů. Kódy účtu tak umožňují dosáhnout efektivnějšího využití systému.

Omezení hovorů
Systém lze naprogramovat tak, že některé pobočky budou mít zakázánu volbu meziměstských nebo mezinárodních předčíslí. Tím lze zabránit neoprávněným dálkovým hovorům.

Elektronické zablokování pobočky
Tato funkce umožňuje pro danou pobočku nastavit čtyřmístný bezpečnostní kód, bez jehož zadání nelze z pobočky volat. Spojovatelka nebo správce systému mají možnost z DSS konzole ovládat elektronické blokování libovolné pobočky. Funkci lze například výhodně využít v malých hotelích pro zablokování telefonů v uvolněných pokojích.

Omezení délky hovoru
Po vypršení předem nastaveného časového intervalu může systém odpojit vnější odchozí hovory. 15 sekund před uplynutím tohoto limitu jsou oba účastníci upozornění zazněním výstražného tónu.

Snadná údržba

Zásuvka pro záložní baterii

Zásuvka pro napájení ze záložní baterie (vestavěná)*
Systém je standardně vybaven zásuvkou pro připojení záložní baterie, která jej napájí v případě výpadku proudu v rozvodné síti.

* Připojení vyžaduje instalaci připojovacího kabelu dodávaného samostatně.

 

 • Základní informace  
 • Přehled funkcí   
 • Kapacita systému
 • Volitelné položky
 • Specifikace
 •  

  Diskuse k článku: Funkce podrobněji

  Datum: 27.11.2014 09:50:39; Od: Dana Bardonová
  Titulek: historie volajících čísel

  Dobrý den,
  jak zjistím v ústředně číslo posledního příchozího hovoru?
  Děkuji
  odpovědět

  Datum: 10.12.2014 08:22:48; Od: USTREDNY.cz
  Titulek: Re: historie volajících čísel

  Pokud má máte systémový telefon, ze výpis hovorů pro příslušenou pobočku zobrazit na jeho displeji. Pokud máte telefon anaglogový nebo potřebujete údaje za jinou pobočku, lze využít softwarové řešení - buď tarifikace nebo CTI aplikaci.
  odpovědět

  Datum: 06.11.2014 11:28:47; Od: Norbert Tlustý
  Titulek: změna času - nastavení

  Věděl by někdo, jak změnit čas v telefonu k ústředně KX-TA616? Díky.
  odpovědět

  Datum: 07.11.2014 08:19:53; Od: USTREDNY.cz
  Titulek: Re: změna času - nastavení

  Pokud se jedná o systémový telefon, nastavení času se provádí přímo v ústředně, společně pro všechny telefony. Pokud jde o telefon analogový nebo například autonomní DECT, nastavení se provádí přímo v telefonu, avšak postup je individuální - bylo by nutné znát konkrétní typ telefonu. Doporučujeme podívat se do návodu k obsluze.
  odpovědět

  Datum: 10.11.2014 16:13:22; Od: Norbert Tlustý
  Titulek: Re: změna času - nastavení

  Díky za reakci. Jde o telefon Panasonic Hybrid system Model KX-T7130X. Návod se nám bohužel ztratil.
  odpovědět

  Datum: 11.11.2014 19:06:58; Od: USTREDNY.cz
  Titulek: Re: změna času - nastavení

  Jde o systémový telefon, nastavení je tedy třeba provést v ústředně. Provádí se v servisním režimu. Doporučujeme obrátit se na lokální servisní firmu.
  odpovědět

  Datum: 12.11.2014 15:41:17; Od: Anonym
  Titulek: Re: změna času - nastavení

  Díky, dnes jsme návod našli :)
  odpovědět

  Zobrazení celé diskuse k tomuto článku (celkem 12 příspěvků)


  Dotaz / příspěvek do diskuse

  Copyright © 2004 STAND CZ spol s r.o. Obsah tohoto serveru je chráněn autorským zákonem. Všechna práva vyhrazena.
  Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2004