Poradce – Technologie – IP Networking

Moderní telefonní systémy podporují IP protokol, otevřený protokol pro navázání komunikace v reálném čase. Efektivní použití IP protokolu může přinést přesvědčivé výhody, např. zvýšení efektivity práce uživatelů a snížení nákladů na komunikaci. Umožňují také použít One-look Networking a aktivační klíče k jednoduchému vybudování flexibilních a uživatelsky příjemných systémů s nízkými provozními náklady. Můžete též instalovat IP koncová zařízení na vzdálených pracovištích, aniž byste je museli navštívit.

Řízení systému v několika lokalitách jako jediný systém

One-look Networking společnosti Panasonic je systém, kde jeden server KX-NS1000 funguje a poskytuje funkce nadřazené jednotky (Master) a ostatní přípojné systémy fungují jako podřízené jednotky (Slave).
Není třeba instalovat další servery. Systém lze jednoduše spravovat pomocí webové konzoly. One-look Networking může obsloužit až 16 lokalit a velká kapacita serveru KX-NS1000 podporuje až 1000 uživatelů.

Spolehlivý záložní systém pro případ poruchy hlavního systému

Systém One-look Networking dokáže poskytovat služby i v případě poruchy hlavního serveru. Jestliže v systému vytvoříme záložní server, ten v případě poruchy dočasně převezme funkci hlavního serveru a zajistí normální fungování komunikačních služeb až do odstranění problému. Tím se umožní jednotlivým lokalitám fungovat nezávisle. IP koncová zařízení se také mohou zaregistrovat k záložnímu serveru.

Budování systémů až pro 8000 uživatelů

Když se například KX-NS1000 připojí k existujícím pobočkovým ústřednám, jako jsou modely KX-TDEKX-NCP pomocí privátní sítě ISDN nebo sítě VoIP (H.323), lze flexibilně zvyšovat kapacitu a poskytovat funkce QSIG. QSIG Networking dokáže obsloužit až 8000 uživatelů a 17 i více lokalit v síti. Potom není nutné modernizovat všechny pobočkové ústředny, jestliže se zvýší počet zaměstnanců nebo otevře nová pobočka.

Jednoduchý postup vytvoření VPN tunelu

Funkci vestavěného routeru v serveru lze využít k podpoře VPN v sítích používajících One-look Networking. Protože se používá One-look Networking, lze nastavení konfigurovat pro všechny kanceláře z jednoho místa. A protože toho lze dosáhnout pomocí aktivačních klíčů, není nutné pořizovat další hardware a Vy můžete vytvořit zabezpečená spojení s malými náklady, i když se bude komunikovat pomocí softwarového telefonu vytvořeného na chytrém telefonu.

Instalace vzdálené vnitřní linky

Integrovaná brána Media relay Gateway (MRG) serveru Vám umožní z firmy instalovat IP telefony ve vzdálené lokalitě, např. v domácí kanceláři zaměstnance. IP telefony lze prostřednictvím IP sítě dálkově konfigurovat a používat je jako vnitřní linky. Mobilní zaměstnanci používající softwarové telefony mohou rovněž používat mobilní telefony v roli vnitřních linek, jsou-li mimo kancelář.
Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.