Telefonní ústředna pro Finanční služby

Komunikační systém pro obor finančních služeb doporučujeme integrovat s pokročilými funkcemi call centra, jakými jsou tvorba call scriptu, inteligentní samo-vytáčení čísel, automatická spojovatelka, nahrávání hovorů, pokročilá řešení pro čekání ve frontě a další řešení pro optimalizaci telefonního provozu v call centrech finančních institucí.

FUNKCE PRO ODCHOZÍ CALL CENTRA

Při obvolávání klientů a prodeji finančních služeb, mohou být pro Vaši společnost užitečné následující funkce:

Call script

Předem připravený call script neboli scénář hovoru, který má operátor zobrazený na monitoru v průběhu telefonického rozhovoru s klientem, slouží jako formulář pro záznam zjištěných informací o volaném a zároveň stanovuje přesná pravidla pro vedení rozhovoru se zákazníkem. Call script dokáže například pohlídat, které otázky a informace musí v rozhovoru s osloveným klientem zaznít jako první a které mohou následovat. Na základě jeho vyplnění operátorem a uložení do systému může být následně automaticky vygenerována smlouva, připravená k podpisu zákazníkem.

Výhody tvorby call scriptu pro finanční společnosti:

 • scénář hovoru po ruce
 • automatická generace smlouvy

 

Call Script hovoru například může nařídit operátorovi, že nejdříve musí volaného upozornit na to, že hovor je nahráván a až poté se smí zeptat na rodné číslo klienta, apod.

  
 Samo-vytáčení hovorů s inteligentním algoritmem

Systém může automaticky vytáčet naplánovaná telefonní čísla operátorům tak, aby doba mezi jednotlivými hovory mohla být co nejkratší. Eviduje také, která čísla se spojit nepodařilo a ty zařadí zpět do seznamu pro vytáčení, naopak čísla, na která se operátoři dovolali, vyřadí, takže se žádnému z nich již vícekrát nenabízí. Při vytáčení čísel navíc systém využívá inteligentní algoritmus řazení do fronty, takže dokáže například optimalizovat výběr denní doby pro obvolávání klientů.

Proč využívat samo-vytáčení hovorů?

 • minimalizace času mezi hovory
 • inteligentní algoritmus vytáčení

 

Volaný hovor dvakrát po sobě nepřijímá v dopoledních hodinách, systém tedy zařídí, aby příští vytáčení hovoru proběhlo v odpoledních hodinách, a zvýší tím šanci na dovolání se klientovi.

   

Nahrávání hovorů

Standardní funkcí při telefonické nabídce finančních služeb je dnes nahrávání hovorů. Nahrávky mohou být následně uloženy k vytvořeným smlouvám v informačním sytému a posloužit jako záznam o objednávce služeb daným klientem a mohou být také např. pře-poslechnuty kvalitářem.

Proč nahrávat hovory?

 • přiložení ke smlouvám
 • poslech kvalitářem
 • zpětné ověření informací

 

FUNKCE PRO PŘÍCHOZÍ HOVORY

Volajícím do Vaší společnosti můžete zpříjemnit telefonický kontakt integrací automatické spojovatelky, hlasového navádění, hlasové schránky či pokročilých řešení pro čekání ve frontě.

Automatická spojovatelka

Komunikační systém umožňuje spojení zákazníka s vhodnou linkou či operátorem na základě dotazu při směrování hovoru hlasovým naváděním. Stiskem příslušné klávesy na telefonu se tak volající může spojit s požadovaným operátorem či oddělením Vaší společnosti, případně se pomocí kláves na telefonu autorizovat – např. vyťukáním PINu. K autorizaci může dojít také na základě telefonního čísla, ze kterého klient volá, a které je již k danému volajícímu přiřazené a uložené v informačním systému.

 • Hlasové navádění pro výběr vhodného operátora/linku
 • Autorizace volajícíchMožnost spojení zákazníků s vhodnou linkou či operátorem na základě dotazu při směrování hovoru hlasovým naváděním.


Čekání ve frontě

Pro zlepšení spokojenosti volajících navrhujeme využít pokročilá řešení pro čekání ve frontě. Doporučujeme informovat klienta o jeho aktuální pozici ve frontě a předpokládané době čekání tak, aby se mohl rozhodnout, zda chce čekat, zanechat zprávu či zavěsit. Dále můžete využít priorizaci VIP klientů a řadit Vaše klíčové zákazníky automaticky dopředu před ostatní čekající ve frontě.

 • automatický hlasový průvodce a navádění
 • priorizaci VIP zákazníků


Automatické hlasové navádění zlepší dojem zákazníků z komunikace s vaší firmou a zvýší jejich spokojenost s poskytovanými službami.

VYBAVENÍ ZASEDACÍ A KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI


Konferenční telefon Panasonic KX-HDV800 Vám umožní lépe spolupracovat. Snadno a rychle s ním zahájíte konferenční hovory s vysokou kvalitou zvuku. Hovory budete moci nahrávat, příp. zařízení využít jako diktafon při interních poradách.
Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.