Telefonní ústředna pro Stavebnictví

Stavebním společnostem, které mají často centrální budovu s kancelářemi a dále mnoho zaměstnanců pohybujících se v terénu na stavbách, doporučujeme, pro zabezpečení efektivní obsluhy volajících klientů a pohodlný příjem hovorů pracovníky na stavbách, integraci mobilních telefonů stavbyvedoucích do centrálního komunikačního systému. Tím se zajistí, že budou příchozí hovory od klientů primárně přijímány, přepojovány a koordinovány centrální kanceláří a nebude docházet k nedorozuměním v telefonní komunikaci a zahlcení pracovníků v terénu individuálně volajícími klienty na jejich přímá telefonní čísla.

Další potřebou stavební společnosti může být komunikační vybavení pro mobilní kancelář, kterou si zřizují po dobu realizace časově náročnější zakázky a integrace tohoto dočasného pracoviště do centrálního komunikačního systému.

INTEGRACE MOBILNÍCH TELEFONŮ DO CENTRÁLNÍHO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU

Integrace mobilů pracovníků v terénu zajistí, že nebudou zahlceni dotazy a požadavky, které přímo nesouvisí s jejich náplní práce a mohou být lépe vyřešeny jinými pracovníky, např. administrativou na centrále.
 


centrální komunikační systém


integrace mobilních telefonů pracovníků v terénu

 

Výhody integrace mobilů pro stavební společnosti:

  • zamezení duplikace komunikace
  • zamezení zahlcení pracovníků nerelevantními příchozími hovory
  • optimální distribuce příchozích hovorů na jednotlivé pracovníky
  • pružné vyřešení požadavků klientů


ZAŘÍZENÍ MOBILNÍ KENCELÁŘE


Pro větší stavební společnosti, které si, v případě časově náročnější zakázky, potřebují zařídit dočasnou mobilní kancelář, např. ve formě stavební buňky, doporučujeme zřídit na takovém pracovišti malou telefonní ústřednu, příp. IP telefony, které budou propojeny s centrálním systémem v jednotný komunikační celek. Nabízíme také možnost pronájmu takového systému na dobu určitou, dle doby trvání realizace stavební zakázky.
 


IP telefonie pro vzdálená pracoviště

Výhody mobilní kanceláře:

  • propojení v jednotný komunikační celek s centrálou společnosti
  • možnost pronájmu zařízení na dobu určitou

Varianty zařízení mobilní kanceláře:


Bezdrátové řešení pro vzdálenou pobočku firmy pomocí IP základnové stanice.

Integrace vzdálených pracovišť do sjednoceného komunikačního systému.

VYBAVENÍ ZASEDACÍ A KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI


Konferenční telefon Panasonic KX-HDV800 Vám umožní lépe spolupracovat. Snadno a rychle s ním zahájíte konferenční hovory s vysokou kvalitou zvuku. Hovory budete moci nahrávat, příp. zařízení využít jako diktafon při interních poradách. ccccc
Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.