Telefonní ústředna pro Farmaceutickou společnost


Farmaceutickým společnostem, které mají často sídla, výrobní závody, distribuční centra či pobočky rozmístěny ve vzdálených lokalitách v ČR i zahraničí a exportují do nejrůznějších zemí světa, doporučujeme propojit všechna pracoviště do jednotného komunikačního celku. Sjednocenou komunikaci Vám umožní moderní IP technologie, které zajistí efektivní obsluhu všech hovorů z jednoho call centra i podporu pokročilých funkcí telefonního systému, jako například automatickou distribuci hovorů mezi operátory. CTI software zabezpečí komfortní obsluhu hovorů, spolehlivý záložní sytém a jednotná správa vzdálených systémů zase bezchybný chod rozsáhlého řešení.

  Centrální call centrum pro všechny klienty z ČR i zahraničí

  Díky IP technologii budete moci, například, sloučit více call center do jednoho a zajistit efektivnější obsluhu hovorů i úspory provozních nákladů. Např. SIP účet zřízený v zahraničí je možné zaregistrovat v telefonní ústředně na pobočce v ČR. Všechny hovory od zákazníků, směřující na také na zahraniční čísla, tak budou moci být plnohodnotně obsluhovány, například, operátory z Česka.  


  Plnohodnotný provoz zahraničních telefonních čísel z ústředny v ČR

  Příchozí volání na zahraniční telefonní čísla mohou být obsluhována operátorem hovořícím daným jazykem z centrálního call centra sídlícího v ČR. Odchozí volání z české pobočky na zahraniční telefonní číslo je volanému prezentováno jako pro něj místní hovor, na svém telefonu vidí předvolbu svojí země, a nemá tak obavu hovor přijmout.  

  Automatická spojovatelka

  Díky funkci automatické spojovatelky, budou hovory z ČR i zahraničí v call centru uvítány hlášením v rodném jazyce volajícího a dále automaticky přepojeny na operátora hovořícího příslušným jazykem. Hovory všech klientů a partnerů tak budou kvalitně obslouženy. 


  CTI funkce

  Software CTI propojený s telefonní ústřednou poskytne uživatelům využívajícím PC několik užitečných funkcionalit:

  Nahrávání hovorů

  Pracovníci společnosti budou mít k dispozici nahrávky svých hovorů a budou tak moci efektivně komunikovat s klienty, partnery i kolegy. Nahrané hovory Vám poslouží k revizi informací, které v telefonátu zazněly (e‑mail, telefonní číslo,…), pro vnitrofiremní komunikaci, ale např. i k rychlejšímu zaškolení nových pracovníků.

  Sdílený telefonní seznam

  Všichni zaměstnanci budou moci vzájemně sdílet kontakty, včetně uložených poznámek, a mít tak jistotu, že se vždy svým klientům, partnerům i kolegům snadno dovolají.

  Informace o volajícím již při vyzvánění

  Již při vyzvánění příchozího hovoru můžete mít na monitoru svého PC k dispozici základní informace o volajícím, jakými jsou jméno, telefonní číslo, příp. společnost a další, dříve zaznamenané, poznámky.

  Jednotná správa a spolehlivý záložní systém

  Systém více ústředen a IP telefonů ve vzdálených lokalitách bude možné spravovat jednotně přes webové rozhraní. Navíc, i v případě poruchy hlavního serveru dokáže IP systém poskytovat služby. V systému je vytvořen záložní server, který v případě poruchy dočasně převezme funkci hlavního serveru a zajistí normální fungování komunikačních služeb až do odstranění problému. Tím se umožní jednotlivým lokalitám fungovat nezávisle. 

  Vybavení zasedací a konferenční místnosti


  Konferenční telefon Panasonic KX-HDV800 Vám umožní lépe spolupracovat. Snadno a rychle s ním zahájíte konferenční hovory s vysokou kvalitou zvuku. Hovory budete moci nahrávat, příp. zařízení využít jako diktafon při interních poradách.

   Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.