Telefonní ústředna pro Město a Obec

Komunikační řešení pro město a obec, PBX, telefonní ústředna, VoIP

Pro pokrytí požadavků moderního města či obce doporučujeme vybudovat hlasovou, příp. i datovou, síť včetně virtuální IP sítě s šifrováním, které zajistí efektivní hlasovou i datovou komunikaci a úspory. Dále navrhujeme sjednocení telefonních systémů a jejich správy na městském úřadě i v jednotlivých příspěvkových organizacích a organizačních složkách. Výměna zastaralých technologií na jednotlivých lokalitách povede k dalším finančním úsporám za hlasovou a datovou komunikaci.

VoIP telefonní propojení a distribuce internetu mezi městskými organizacemi

Metropolitní datová síť může být založena na mikrovlnné technologii, která umožní VoIP telefonní propojení a distribuci internetu mezi jednotlivé městské organizace, jakými mohou být, například, základní a mateřská škola, sportovní centra, městská policie, technické služby, městská knihovna apod. Distribuce VoIP připojení a internetové konektivity mezi vzdálenými lokalitami může být zajištěna systémem antén, umístěných na střechách budov a šířících mikrovlnné propojení v pásmu 5 GHz. Metropolitní datová síť umožňující VoIP telefonní propojení a distribuci internetové konektivity jednotlivých lokalit

Redukce přípojek

Nový systém telefonní i datové konektivity může využívat jednu přípojku internetu a telefonní sítě ISDN/VoIP např. v budově městské radnice. Přípojky na ostatních lokalitách mohou být zrušeny, čímž dojde k redukci nákladů na jejich správu. Rychlý internet i telefonní síť mohou být pro všechny městské organizace zajištěny z jediné silné přípojky.

IP DECT bezdrátová sluchátka

Mobilní pracovníky, např. v městské knihovně, doporučujeme vybavit přenosnými telefony, aby mohli být vždy dostupní, i když se pohybují, například, mezi regály s knihami. IP DECT buňky dokáží snadno pokrýt i rozsáhlý prostor signálem pro bezdrátové telefony.

IP telefony

Na menší lokality doporučujeme instalaci IP telefonů, které umožní začlenění lokality do sjednoceného komunikačního systému s nízkými pořizovacími náklady.


Kvalitní a levnější komunikace

VoIP propojení všech lokalit do jednotného komunikačního celku umožní zkvalitnění služeb volajícím občanům i efektivnější komunikaci pro zaměstnance. Volající může být volně přepojován mezi všemi lokalitami a nemusí mu být doporučován nový telefonát na jiné oddělení či organizaci. Systém podporuje také zastupitelnost jednotlivých pracovníků, protože hovory mohou být v případě nemoci, dovolené nebo jiné nepřítomnosti přesměrovány na zastupujícího pracovníka v jiné lokalitě.

VoIP propojení umožní také úsporu za poplatky, neboť hovory mezi pracovníky na radnici a ostatními lokalitami budou vedeny IP technologií jako data a tedy zdarma.

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.