Telefonní ústředna pro Policii a Hasiče

Komunikační řešení pro policii a další složky bezpečnostního sboru
Pro složky bezpečnostního sboru, jakými jsou Policie či Hasičský záchranný sbor, doporučujeme sjednotit vzdálené služebny, pracoviště a mobilní pracovníky do jednotného komunikačního celku pomocí technologie VoIP, dále integrovat vysílačky a mobilní telefony do telefonní ústředny a využít CTI aplikace, příp. integraci informačního a komunikačního systému, pro rychlou a efektivní obsluhu hovorů. Moderní komunikační systém může významně zlepšit možnosti komunikace, jak mezi pracovníky navzájem, tak s veřejností. Integrace všech vzdálených služeben do jednoho celku Vám umožní efektivně vyřizovat naléhavé i běžné hovory. Zasedací/konferenční místnost doporučujeme vybavit IP konferenčním telefonem Panasonic KX-HDV800, pro snadnou a kvalitní spolupráci.

1. Sloučení vzdálených lokalit do jednotného komunikačního celku

Jendnotný komunikační systém VoIP/SIP pro policii
Jednotlivé služebny a pracoviště bezpečnostních sborů jsou většinou rozmístěny ve vzdálených lokalitách. Pracovníci se často pohybují v terénu a nejsou vždy k zastižení na pevné lince v kanceláři či služebně.

Vzdálené lokality je možné propojit do funkčního celku pomocí systému IP pobočkových telefonních ústředen a SIP telefonů rozmístěných na jednotlivých pracovištích. Celý systém se tak bude chovat jako jediná telefonní ústředna. Příchozí hovory budete moci mezi pracovišti snadno přepojovat a směrovat. Budou-li, například, na některé ze služeben všichni strážníci/policisté právě na obchůzce či v terénu, mohou být tamější hovory vyřizovány centrálou. Všechny příchozí hovory tak bude možné kvalitně obsloužit. Veškerá volání i přepojování hovorů mezi lokalitami budou zdarma.

2. Automatické zobrazování informací o volajících na PC dispečerů

Dispečeři mohou mít, díky CTI aplikaci, k dispozici údaje o volajícím ve formě informačního okna na monitoru svého PC. Okamžitě zde mohou vidět telefonní číslo, adresu a jméno volajícího. Mohou tak hovory rychle a efektivně obsluhovat, přepojovat na místní pracoviště či například na konkrétního policistu vykonávajícího službu v potřebné lokalitě.

3. Integrace mobilních telefonů a vysílaček

Krátkovlnné vysílačky a mobilní telefony, například strážníků vykonávajících hlídkovou službu v terénu, mohou být integrovány do komunikačního systému organizace. Každý zaměstnanec může mít přidělené osobní telefonní číslo, na kterém bude k zastižení, ať už se právě nachází v kanceláři nebo venku. Při odchodu z kanceláře bude možné snadno přesměrovat příchozí hovory ze stolního telefonu na telefon mobilní. Telefonní systém je možné nastavit také tak, aby hovory pro zaměstnance v terénu vyzváněly u kolegů v kanceláři, případně na centrále organizace, odkud je bude možné přepojit na mobil či vysílačku pracovníka v terénu. Mobilní pracovníci budou moci v rámci IP komunikačního systému z vysílačky nebo mobilního telefonu vytáček venkovní telefonní čísla či přepojovat příchozí hovory na potřebné kolegy. Zdarma budou moci zaměstnanci v terénu telefonovat se svými kolegy.

4. Integrace IP hlásek

Integrace IP hlásek do telefonní ústředny
Pro bezpečné otevírání dveří na dálku je možné, například pro zajištění provozu kontaktních míst, využít integraci IP hlásek do systému telefonních ústředen. Po stisknutí zvonku u vstupu se může výstražný signál pro otevření dveří spustit například na centrále organizace.

5. Integrace hlasu a dat (CTI)

Vedle zobrazování informací o volajících mohou být pro zaměstnance bezpečnostních sborů užitečné i další CTI funkce telefonního systému.

Nahrávání hovorů


Pro zpětnou analýzu telefonních hovorů a předávání informací mohou být užitečné nahrávky hovorů, které lze dále ukládat a sdílet v informačním systému organizace.

Seznam telefonních čísel a snadné vytáčení

Využívejte telefonní seznam, snadno vyhledávejte kontakty, sdílejte je s kolegy, přidávejte poznámky, označujte zlomyslná volání, plánujte hovory a vytáčejte, přijímejte či zavěšujte hovory přímo z prostředí aplikace.

Historie a statistika volání


Statistika teleonních hovorů
Zobrazte si přehled všech volání, nechejte se upozornit na zmeškané hovory nebo vyhodnocujte statisticky telefonní provoz ve vaší organizaci. Soupisy hovorů je možné filtrovat podle dispečerů, typů hovorů, pracovní doby, délky vyzvánění nebo průběhu hovorů a jejich přepojování.


4. Vybavení zasedací a konferenční místnosti

Konferenční telefon Panasonic KX-HDV800 Vám umožní lépe spolupracovat. Snadno a rychle s ním zahájíte konferenční hovory s vysokou kvalitou zvuku. Hovory budete moci nahrávat, příp. zařízení využít jako diktafon při interních poradách.
Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.