Telefonní ústředna pro Ordinaci/Kliniku

Klinikám a ordinacím, které usilují o kvalitní technické zázemí pro komunikaci s pacienty, doporučujeme instalaci moderní pobočkové telefonní ústředny propojené se systémem IP telefonů, umožňujících spojení vzdálených lokalit do jednotného komunikačního celku. Navrhujeme také integraci GSM modulu pro odesílání SMS zpráv, funkce nahrávání hovorů, softwaru CTI pro integraci telefonního systému s informačním systémem kliniky, softwaru pro monitoring vytíženosti linek a dále integraci mobilních telefonů, které budou moci sloužit jako vzdálené pobočky telefonního systému.

IP propojení vzdálených ordinací a lokalit

Díky IP technologii může dojít k propojení vzdálených pracovišť do jednotného komunikačního celku. V centrální budově může být nainstalována pobočková telefonní ústředna, která bude propojena s ostatními lokalitami, například, pomocí IP telefonů, umístěných na těchto vzdálených pobočkách. Sjednocený systém umožní IT manažerovi centrální správu. Systém podpoří vnitřní volání zdarma, přepojovat a distribuovat hovory pacientů bude možné flexibilně napříč lokalitami a potřebnými zaměstnanci.

GSM modul pro odesílání SMS zpráv

Modul GSM, který může být součástí telefonní ústředny, umožní automatické rozesílání SMS upozornění pacientům. Touto formou mohou Vaši klienti, například, dostávat připomínku, na kdy jsou objednáni k lékaři, na vyšetření, zákrok apod. SMS zprávy se generují na základě integrace telefonního a informačního systému.

Propojení telefonního a informačního systému

Integrace komunikačního a informačního systému kliniky může zajistit pokročilou komunikaci s pacienty i mezi zaměstnanci navzájem. Již při vyzvánění příchozího hovoru mohou vidět oprávnění pracovníci na monitoru svého PC v informačním okně jméno, telefonní číslo a další potřebné informace o pacientovi, případně si mohou, v průběhu telefonické komunikace, snadno otevřít kompletní kartu klienta. Systém zobrazuje také upozornění na zmeškané hovory. Komunikace s pacienty tak bude moci, díky těsnému propojení ústředny a informačního systému, probíhat profesionálně a efektivně.

Nahrávání hovorů

Funkce nahrávání hovorů může být užitečná v případě cizojazyčných hovorů nebo pro pozdější ověření termínů a informací, které v telefonátu zazněly. Zpětně dohledána tak může být i, například, objednávka či nejasně formulovaný požadavek klienta. Nahrávány mohou být i hovory směrované na mobilní telefony zaměstnanců.

Integrace mobilních telefonů

Pokud klienti volají, například, v čase, kdy je telefonní ústředna přepnuta na noční režim, mohou být všechny jejich hovory směrovány na mobilní telefon zaměstnance, který vykonává službu. Mobilní telefon se v takovém případě chová, jako pobočka telefonní ústředny – klient se dovolá na známé telefonní číslo, stejné, jako pro pevnou linku; hovory je možné přepojovat apod.

Náhlavní soupravy

Pro volné ruce sester či koordinátorů mohou být stolní telefony doplněny o Bluetooth náhlavní soupravy.

Automatická spojovatelka

Pro automatickou distribuci hovorů v rámci kliniky, lze využít funkce hlasového navádění pro volající klienty. Systém tak bude pacienty automaticky informovat a přepojí je na správné pracoviště dle jejich volby.

Statistika telefonního provozu

Je-li třeba monitorovat vytíženost linek hovory či časovou zaneprázdněnost sester a dalších zaměstnanců, je vhodným doplňkem k telefonní ústředně i aplikace ANTS Call Centre Manager.
Management díky tomuto software může mít po ruce nástroj pro statistické vyhodnocení telefonního provozu kliniky.
Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.